Predsednik Rvović o protestima u Fapu -odlaže se isplata 100 evra – odgovor udruženja „Radnik nije rob“

Predsednik Rvović o protestima u Fapu -odlaže se isplata 100 evra – odgovor udruženja „Radnik nije rob“

Konferencija za medije predsednika opštine Priboj: Stavovi lokalne samouprave povodom protesta bivših radnika FAP-a

Danas je predsednik opštine Priboj održao konferenciju za medije povodom protesta bivših radnika FAP-a i izneo jasne stavove lokalne samouprave, o novonastaloj situaciji. Prema njegovim rečima, protest koji su pokrenuli, sada već bivši radnici FAP-a je preuranjen, štetan i nepotreban svima u ovom trenutku. Suštinski zahtevi protesta su pravno neizvodivi, te je nužno obavestiti javnost da Rešenje kojim je odobren Unapred pripremljeni plan reorganizacije, još uvek nije pravosnažno.

„Tek nakon pravosnažnosti Rešenja, kojim je usvojen UPPR, isti se primenjuje 14 dana nakon pravosnažnosti. Zahtev da vojska hitno preuzme upravljanje FAP-om je je neizvodiv. Postoji realna namera da se ide u tom pravcu, ali da bi se to desilo, prvo je potrebno da Rešenje postane pravosnažno, nakon toga da se izvrši konverzija potraživanja saglasno tom rešenju, posle toga da Vlada donese zaključak kojim će odrediti predstavnika državnog kapitala u skupštinu privrednog društva i predložiti skupštini da izabere članove nadzornog odbora iz Ministarstva odbrane čime bi se obezbedilo i formalno upravljanje Republike Srbije preko predstavnika iz Ministarstva odbrane.“

Predsednik opštine Priboj je povodom novonastale situacije kontaktirao Vladu Republike Srbije, te će o spornim pitanjima biti organizovan sastanak u sredu, 14. decembra 2016. godine. On je ponovio da ni Vlada, ni lokalna samouprava nemaju nameru da na bilo koji način oštete bivše radnike FAP-a. Prema njegovim rečima, jedino sporno što vidi u ovom trenutku je 2,6 plata i to će se takođe definisati na sastanku u sredu, na jasan i nedvosmislen način.

„Sada imamo protest koji je preuranjen i kojim se traži nešto što je pravno neizvodivo u ovom trenutku, a obaranje UPPR-a pre nego što stupi na snagu nije u interesu nijednog građanina Priboja, nijednog bivšeg radnika koji protestvuje sad, i nije u interesu države niti Ministarstva odbrane. Postavlja se objektivno pitanje, šta je stvarni cilj ovog protesta, te smo mi, kao lokalna samouprava odložili isplatu 100 evra bivšim radnicima FAP-a, za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti, do konačnog rešenja, odnosno do sastanka u sredu kada ćemo sve da definišemo i stavimo na papir.“

Rvović je iskazao i bojazan da zahtevima neće biti kraja, a pitanje je koliko će neki novi zahtevi biti realni, obzirom na to da uprkos svim dosadašnjim rešenjima, uvek se pojavljuju novi zahtevi. On je podsetio da je država putem zamene ispunjenja za Fapov pogon IV i putem konverzije potraživanja FAP oslobodila oko 100.000.000 evra duga, da je bivšim radnicima FAP-a isplatila oko 4.000.000 evra otpremnine, da je pitanje povezivanja radnog staža rešeno Uredbom Vlade, da je Opština obezbedila 2.000.000 evra za isplatu podsticajnih sredstava za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti bivših radnika FAP-a, ali i da se lokalna samouprava obavezala da će do kraja 2017. godine otkupiti akcije bivših radnika FAP-a koje će steći konverzijom duga od 6 neisplaćenih plata u akcije, za čije će se namene u budžetu opštine za 2017. godinu predvideti 1.000.000 evra.

„Radnike FAP-a Opština nije ostavila bez posla, već im daje sredstva da otpočnu nove poslovne aktivnosti, što drugi radnici nisu imali uopšte priliku, ni bivši radnici Inkopa, ni Bratstva, Poljoprometa, 12. Januara, Bića i ja se ovom prilikom tim radnicima izvinjavam, jer očigledno nekome, koliko god izlazite u susret nije dovoljno.“, rekao je Rvović, koji je medijima i javnosti poručio da mu nije jasno, zašto su bivši radnici uopšte u FAP-u, kada su mesta za sva pitanja Opština i Vlada Republike Srbije.


Predsednik opštine Priboj je o novim okolnostima obavestio i predsednika Vlade, Aleksandra Vučića, a podsetio je da će i on i lokalna samouprava uložiti dodatne napore da se sva sporna pitanja definišu, sa jasnim rokovima, na jasan način, na sastanku u sredu, 14. decembra.

Komentar Udruženje za zaštitu radnika Fabrike automobila Priboj „Radnik nije rob“ na stavove predsednika Rvovića.

1. Niko ne spori probleme oko sporosti pravne procedure preuzimanja upravljanja FAP-a od strane vojske Srbije . Pošto radimo vozila za vojsku Srbije smatramo da je sabotaža njihove izrade od strane menadžmenta, kao i probijanje finansijskih okvira podrivanje vojne i ekonomske moći Republike Srbije. Pravno moguće i prihvatljivo rešenje za ministarstvo odbrane i radnike FAP-a je da dosadašnji nadzorni odbor imenuje onaj menadžment koji bi imenovalo i ministarstvo odbrane da je pravna procedura završena. Ovaj menadžment je pokazao da ne zna, ne ume i da je korumpiran po oceni samog predsednika Rvovića u razgovoru sa radnicima – „ja znam daleko više o njihovoj alavosti od vas , ali sad nije trenutak za njihovu smenu“.Ukoliko bi se čekalo na ispunjavanje pune pravne procedure sa ovim menadžmentom FAP bi otišao u stečaj, što nadamo se nikome ne ide u prilog.

2. Ocena da je protest preuranjen ne stoji jer , kao prvo radnici nisu dobili 100 evra po godini staža za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti na vreme po ugovorima koje su dobili, a kao drugo daleko važnije, ako direktori potroše 80 % sredstava za samo 10 % posla onda se može reći da smo zakasnili sa protestom. Pogotovo je neukusno povezivanje protesta sa prolaskom UPPR-a jer su radnici svoje obaveze u tom pogledu ispunili osim Dubravke Đurić na koju nismo mogli uticati.

3. Zamena potraživanja putem konverzije imovine FAP-a pogon Preseraj je nezakonski akt zato što kao prvo nije konsultovana Skupština akcionara FAP-a , a kao drugo čak i da je FAP bio u stečaju (a nije) u prvom rangu ispunjenja potraživanja spadaju dugovi prema radnicima FAP-a , a ne prema drugim poveriocima; da je ovo urađeno na zakonski način 90 % sadašnjih problema bi bilo rešeno.

4. Zahvaljujemo se Opštini Priboj i njenom predsedniku Lazaru Rvoviću na “ obezbeđivanju 2.000.000 evra za isplatu podsticajnih sredstava za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti bivših radnika FAP-a, kao i na odluci po kojoj se lokalna samouprava obavezala da će do kraja 2017. godine otkupiti akcije bivših radnika FAP-a koje će steći konverzijom duga od 6 neisplaćenih plata u akcije, za čije će se namene u budžetu opštine za 2017. godinu predvideti 1.000.000 evra“ , ali podsećamo da ta sredstva nisu prenešena na račune radnika FAP-a , kao i na to da ćemo akcije dobiti samo ako FAP ne ode u stečaj , tj. ako vojska HITNO ne uzme FAP. Sve su to sad za sad dobri ugovori koji nisu realizovani.

5. Obećanjem da će radnici dobiti dodatnih 100 evra opština JESTE ostavila radnike bez posla , jer se niko normalan ne bi prijavio da ostane bez radne knjižice za 200 evra po godini staža. Opština NIJE ostavila bez posla Jugoslava Drčelića i radnike obezbeđenja , kao i bračni par zaković koji su se odmah zaposlili , dok su ostali radnici na evidenciji biroa za zapošljavanje bez ikakvih sigurnih mesečnih priliva , što u praksi znači da će za godinu ili dve postati socijalni slučajevi , što je na par sastanaka i sam predsednik opštine istakao.

6. Lokalna samouprava nema pravo da meša ono što nema nikakve međusobne veze tj. pitanje protesta (ne štrajka ) radnika FAP-a zbog lošeg funkcionisanja FAP-a i sprečavanja da on ode u stečaj sa isplatom stimulativnih sredstava za otpošinjanje novog biznisa. To je i zakonski prekršaj jer u ugovorima jasno stoji rok isplate; namernim probijanjem rokova koje je dato ovim saopštenjem je data mogućnost radnicima FAP-a da tuže po ugovoru bez ikakvih bojazni da će morati plaćati sudske troškove i zakonsku kamatu. Kome je to u interesu da opština plati 3 miliona umesto dva miliona evra nije nam jasno.

7.  Pitanje povezivanja radnog staža Uredbom Vlade od 31.03. 2016. još nije rešeno , a pominjanjem staža u UPPR-u pod daleko lošijim uslovima pravi se pravna konfuzija. Da podsetimo rešenjem Vlade obavezuje se Vlada da odmah potpiše ugovore po minimalcu , dok ostaje obaveza matičnog preduzeća da poveže staž do punog iznosa. Po UPPR-u se staž povezuje u 8 rata , posle grejs perioda od jedne godine. Po najnovijem ultimatumu pravne službe FAP-a radnici koji hoće da rade po ugovoru o delu se obavezuju da se odreknu prava na uplatu PIO osiguranja. U praksi staž nije uplaćen ni u minimalnom ni u punom iznosu ni jednom procentu radnika.

8. Povezivanje sa radnicima preduzeća koja su ranije otišla u stečaj opštine Priboj sa FAP-om nema ni moralne ni pravne osnove. Osnovni razlog za davanje pomenutih sredstava radnicima FAP-a je obećanje premijera da će biti socijalni program pod istim uslovima kao i prethodni , kao i to da je to bio jedini način da se radnici FAP-a isteraju iz svoje firme i ugasi FAP. Svi ovi navodi predsednika opštine ne odražavaju pravi način njegovog razmišljanja , već su oni diktat POLITIKE .
NJegovi stavovi o bivšim direktorima http://www.glaszapadnesrbije.rs/vest742968.html
, kao i sadašnjim , zatim o pravnoj i moralnoj osnovi usvajanja zahteva radnika FAP-a su nam dobro poznati i poklapaju se sa našim. U ovom trenutku se interes POLITIKE ne podudara sa njegovim ličnim stavovima , pa je on u interesu opstanka u POLITICI morao postupiti na ovaj način sa ovim saopštenjem. Nadamo se da je ovo privremeni nesporazum i da će se ubuduće politički stavovi poklapati sa ličnim i zakonskim.

Categories: Vesti

Napiši komentar

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.